top of page
BEZWAARSCHRIFTEN

Hieronder kun je het bezwaarschrift van OBN! lezen ivm de op tafel liggende voorstellen voor de Beelbroekstraat in het RUP Stedelijk Wonen. 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

p.a. Stadhuis

Botermarkt 1

9000 Gent

 

 

 

Betreft: bezwaar en opmerkingen in het kader van het Openbaar onderzoek RUP Stedelijk Wonen; Deelgebied Sint-Amandsberg – Beelbroekstraat.

 

 

 

 

Geachte,

 

 

Met dit schrijven wil ik bezwaar indienen tegen en enkele opmerkingen en voorstellen kenbaar maken ivm de op tafel liggende voorstellen ihkv het RUP Stedelijk Wonen, Deelgebied Sint-Amandsberg – Beelbroekstraat.

 

 

– De inkleuring van een gedeelte als natuurgebied kan enkel toegejuicht worden. Wel kan hier als opmerking gemaakt worden dat zorgvuldig omgesprongen moet worden met de eventuele ondergrondse parkings en toekomstige werkzaamheden, gezien het karakter van het voorziene natuurgebied (kwelzone) en gezien het feit dat dergelijke constructies of de werken hiertoe negatieve effecten kan hebben op dit specifieke ecosysteem.

 

– Het achteraan gelegen bouwgedeelte van S2 is daarentegen wel een doorn in het oog. De inplanting van een bouwgedeelte op deze locatie in het park zal leiden tot de versnippering van dit waardevol parkgebied. De “parkervaring” wordt door deze versnippering teniet gedaan.

 

– Deze versnippering zal ook de ecologische waarde van de “ecologisch waardevolle zone's” onherroepelijk aantasten. Deze worden weliswaar behouden in de op tafel liggende plannen, maar doordat ze geïsoleerd zullen komen te liggen verliezen ze een groot deel van hun buffercapaciteit tegen allerhande verstoringen. Verstoringen die de biodiversiteit niet ten goede zullen komen.

Onder andere het feit dat het park momenteel een vrij groot, aaneengesloten en gevarieerd karakter heeft zorgt voor de ecologische waarde van dit gebied als geheel.

 

– Beter zou zijn de wooneenheden te behouden zoals voorzien in het huidig BPA; Maar hier dan wel de grootte aan te passen zodat deze kunnen ingevuld worden door meergezinswoningen.

Eventueel kan dan hiervoor een klein deel van het bosgedeelte dat in deze situatie moet verdwijnen gecompenseerd worden in het gedeelte waar nu het “achteraan liggende woongedeelte” van S2 ingepland staat.

 

Hierdoor creëert men dezelfde wooncapaciteit en blijft er een groot aangesloten parkgeheel over dat de ecologische waarde enkel ten goede kan komen en eventueel zelfs versterken. Bovendien zou het waarschijnlijk ook een oplossing kunnen bieden voor eventuele hydrologische problemen voor het geplande natuurgebied (zie ook hoger).

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

bottom of page