top of page
RUP Groen in de Oude Bareel

Het stadsbestuur van Gent maakt momenteel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 169 Groen. Het RUP Groen wil bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden.

In totaal wil de stad 257 ha groen in Gent beschermen en 115 ha groen creëren. Ook in de Oude Bareel. In de Oude Bareel gaat het over een 8-tal ha, verdeeld over twee zone's: het Mierenbos, dat uitgebreid zal worden, en de drassige weilanden langs de Beelbroekstraat. De plannen met betrekking tot de Oude Bareel kun je hier bekijken.

Steunschrift

Alle Gentenaars krijgen de kans om op dat plan te reageren. Meestal vertaalt zich dat in bezwaarschriften, maar tijdens een openbaar onderzoek is het ook mogelijk om een steunschrift in te dienen. En dat is precies wat we nu vragen: jouw steun voor het voorliggende ontwerp van Groen RUP. 

Je vindt hier onderaan een voorbeeld steunschrift, dat je zonder veel moeite en tijd kunt ondertekenen en mailen naar gecoro@stad.gent of opsturen naar Gecoro, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Natuurlijk kun je ook zelf een tekst opmaken. Een steunschrift indienen kan nog t.e.m. 11 februari.

Download hier onze voorbeeld steunbrief

mail.jpg
bottom of page