RUP Groen in de Oude Bareel

Het stadsbestuur van Gent maakt momenteel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 169 Groen. Het RUP Groen wil bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden.

In totaal wil de stad 257 ha groen in Gent beschermen en 115 ha groen creëren. Ook in de Oude Bareel. In de Oude Bareel gaat het over een 8-tal ha, verdeeld over twee zone's: het Mierenbos, dat uitgebreid zal worden, en de drassige weilanden langs de Beelbroekstraat. De plannen met betrekking tot de Oude Bareel kun je hier bekijken.

© 2016 by Oude Bareel Natuurlijk! 

  • Facebook - Grey Circle