GDPR!?

Zoals je wellicht wel weet, is op 25 mei de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in voege getreden. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarover willen wij u graag informeren. Wij wensen u duidelijke en transparantie informatie te verschaffen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. We stuurden u echter geen apart bericht omdat we het in het verleden al correct omsprongen met je privacy. We laten je gewoon graag weten dat we dat in de toekomst zullen blijven doen. Om helemaal in orde te zijn, maakten we wel een privacyverklaring. Deze kan je hier terug vinden. Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar oudebareelnatuurlijk@gmail.com

 
BURGERBUDGET IN DE OUDE BAREEL

Oude Bareel Natuurlijk! werkte een voorstel uit voor het Burgerbudget en tada, ons voorstel werd geselecteerd voor de ultieme stemronde!

'De Mierenhoop'

In de Oude Bareel willen we de her en der verspreid liggende open plekken en grasveldjes verbinden. Een wandelroute via allerlei kleine weggetjes zal hiervoor zorgen. Langs het pad liggen de opdrachten van een dierenfitometer, een zoemende insectenberm en verschillende rustplekken. De wandelroute zal niet enkel open plekken verbinden maar ook de mensen, de natuur en de landbouw van de Oude Bareel.

Centraal gelegen komt 'De Mierenhoop': een weide pal naast het Mierenbosje wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud, tot een plek die plaats biedt voor zowel avontuurlijk spel als rust.

Hier kan je een kaartje bekijken met de wandelroute.

 

Stemmen graag

Wil je het project voor de Oude Bareel steunen, vergeet dan niet te stemmen: van 29 september t.e.m. 14 oktober kan iedere Gentenaar ouder dan 14 stemmen op haar of zijn 3 favoriete projecten. Om te stemmen voer je jouw familienaam en rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart) in.

Stemmen kan hier

Verken ons project met de fiets

Op zondag 8 oktober kan je ons project al fietsend ontdekken. Onze vrijwilligers ontvangen je met een kommetje soep en een woordje uitleg.

Start doorlopend van 10u30 tot 12u30 aan het Sint-Janscollege, Beelbroekstraat 33.

 
MEER NATUUR IN DE OUDE BAREEL: EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING

 

RUP Groen in de Oude Bareel

 

Het stadsbestuur van Gent maakt momenteel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen. Het RUP Groen wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden.

 

Oude Bareel Natuurlijk! heeft zijn uiterste best gedaan om ook een deel van de open ruimte in de Oude Bareel in dit RUP Groen op te laten nemen. Een tijdje geleden kregen we van de bevoegde stadsdiensten goed nieuws voor de Oude Bareel: twee zones voor bos en natuur worden in dit RUP voorgesteld. Bekijk hier het voorstel voor de Oude Bareel.

 

Om dit plan grondig en precies voor te bereiden, doorloopt het een lange administratieve weg. Het zit nu in de beginfase, met een startnota en een procesnota. Om ook uw mening te kunnen horen, vindt van maandag 18 september 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 een raadpleging plaats. Op maandag 9 oktober vindt er ook een infomoment hierover plaats.

 

Hier vind je meer info over het RUP Groen, de raadpleging en het infomoment. Je kan er ook de plannen inkijken.

 

 

RUP Stedelijk Wonen in de Oude Bareel

Onlangs ging ook het nieuwe RUP Stedelijk Wonen van kracht. In dit RUP worden percelen herbestemd tot woongebied of werden oude BPA's herwerkt en gewijzigd.

Ook enkele percelen langs de Beelbroekstraat komen in dit RUP aan bod. Een bestaand BPA voor een daargelegen parkgebied werd aangepast: een deel van het gebied zou natuurgebied worden en verspreid in het gebied zouden 3 grote woonunits komen.

Oude Bareel Natuurlijk! was uiteraard zeer verheugd te vernemen dat een deel van het park een groene bestemming zou krijgen. Maar over de het verspreid bouwen in de rest van het park fronsten we toch de wenkbrauwen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep in het voorjaar van 2017, besloten we een bezwaarschrift in te dienen bij de stad. Hierin stelden we voor om alle geplande bebouwing langs de straatkant te houden (en niet verspreid zoals voorgesteld) zodat het aangesloten open karakter van het parkgebied behouden zou blijven.

Met succes. In de definitieve versie van het RUP is de achteraan gelegen woonunit weggelaten.

Lees hier ons bezwaarschrift


 

Meer info over het RUP Stedelijk Wonen in het algemeen

of over de wijzigingen in de Beelbroekstraat (ga naar pag. SA 38)

GEEN NIEUWE ZENDMAST IN DE OUDE BAREEL

Proximus heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het plaatsen van een nieuwe telecommunicatiemast op een perceel pal naast het Mierenbosje. Het zou een pyloon van 30m hoog worden met bijhorende basisstations.

Oude Bareel Natuurlijk! heeft hier heel wat bedenkingen bij.

Zo is de geplande locatie op zijn minst zeer ongelukkig. De mast zal immers tussen twee ecologisch waardevolle bospercelen komen te staan. 

Het uitzicht van de buurt zal ook aangetast worden. Bomen van circa 25m hoog zullen de visuele hinder van een 30m hoge pyloon niet verhinderen. Bovendien is er ook geen aangesloten bos waardoor de visuele hinder altijd aanwezig zal zijn. 

 

Over de noodzaak van een bijkomende zendmast in de buurt kunnen ook vragen gesteld worden. In de buurt zijn reeds enkele masten aanwezig die hiervoor eventueel gebruikt kunnen worden. De aanvrager toont nergens de noodzaak voor een nieuwe mast aan en bovendien hebben de andere operatoren blijkbaar geen nood aan capaciteitsuitbreiding.

Argumenten genoeg voor OBN! om een bezwaarschrift in te dienen. Wij willen bij deze graag de buurtbewoners oproepen om ook een bezwaarschrift in te dienen bij de stad!

Bezwaarschriften kunnen nog tot 29 september aangetekend verstuurd worden. Het adres vind je op ons voorbeeldbezwaarschrift. Je kan ze ook schriftelijk binnenbrengen in het Administratief Centrum Zuid (loket SOD, 3de verdieping, lokaal 307); elke werkdag (behalve donderdag) van 9u tot 12u30 en woensdag van 14u tot 16u.

Hier kun je ons bezwaarschrift bekijken en afdrukken.

Hier kun je zien over welk perceel het gaat

 

DAG VAN HET PARK 29 MEI 2016 AFGELAST

Zondag 29 mei is het Dag van het Park. Het thema dit jaar luidt: 'Het park, gelukkig dichtbij'. Vol enthousiasme gingen we aan de slag om een boeiende en toffe activiteit in elkaar te steken voor de Oude Bareel. Helaas vonden we geen park dichtbij. Jammer! Hierdoor zullen wij helaas onze activiteit voor Dag van het Park moeten annuleren. 

Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Doe mee met onze posteractie en laat iedereen weten dat jij het heel jammer vindt dat er geen park is in de Oude Bareel. Verspreid onze poster via facebook of print hem uit en hang hem aan je raam! Posters ook te verkrijgen na een mailtje naar
oudebareelnatuurlijk@gmail.com.

© 2016 by Oude Bareel Natuurlijk! 

  • Facebook - Grey Circle