top of page
Poort
poort_infrabel2.jpg
poort_infrabel3.jpg
Wandelpad langs spoorweg afgesloten? 
12 maart 2021

De laatste dagen was er enige opschudding in de buurt: ter hoogte van de spoorweg in de Schuurstraat werden afsluitingen geplaatst die de toegang tot de wandelpaden leken te zullen blokkeren. Het leidde tot veel verontruste vragen van buurtbewoners die zeer regelmatig en met velen gebruik maken van de groene doorgang naar Ketshage, zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorweg.

Oude Bareel Natuurlijk! zocht uit wat er gaande was en ging zijn licht opsteken bij de Groendienst van Stad Gent, waar men ook uit de lucht viel bij het vernemen van dit nieuws. De stadsdiensten gingen de dag zelf nog ter plekke poolshoogte nemen. Het bleek een initiatief van Infrabel te zijn, in het kader van een actie om spoorlopen tegen te gaan. De stadsdiensten lieten ons weten dat er ondertussen al een eerste overleg tussen Stad Gent en Infrabel heeft plaats gevonden en er een oplossing is om de paden open te houden.

Wij willen van harte de alerte buurtbewoners danken die ons mee op de hoogte brachten. Zo kon hier snel actie ondernomen worden en blijft het wandelpad open.
 
Ook de pers pikte dit zeer snel op; AVS maakte er een item van in het nieuws, dat je hier kunt bekijken.
wijkbudget
BURGERBUDGET IN DE OUDE BAREEL

Oude Bareel Natuurlijk! werkte een voorstel uit voor het Burgerbudget en tada, ons voorstel werd geselecteerd voor de ultieme stemronde!

'De Mierenhoop'

In de Oude Bareel willen we de her en der verspreid liggende open plekken en grasveldjes verbinden. Een wandelroute via allerlei kleine weggetjes zal hiervoor zorgen. Langs het pad liggen de opdrachten van een dierenfitometer, een zoemende insectenberm en verschillende rustplekken. De wandelroute zal niet enkel open plekken verbinden maar ook de mensen, de natuur en de landbouw van de Oude Bareel.

Centraal gelegen komt 'De Mierenhoop': een weide pal naast het Mierenbosje wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud, tot een plek die plaats biedt voor zowel avontuurlijk spel als rust.

Hier kan je een kaartje bekijken met de wandelroute.

Stemmen graag

Wil je het project voor de Oude Bareel steunen, vergeet dan niet te stemmen: van 29 september t.e.m. 14 oktober kan iedere Gentenaar ouder dan 14 stemmen op haar of zijn 3 favoriete projecten. Om te stemmen voer je jouw familienaam en rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart) in.

Stemmen kan hier

Verken ons project met de fiets

Op zondag 8 oktober kan je ons project al fietsend ontdekken. Onze vrijwilligers ontvangen je met een kommetje soep en een woordje uitleg.

Start doorlopend van 10u30 tot 12u30 aan het Sint-Janscollege, Beelbroekstraat 33.

WIJKBUDGET, OOK IN DE OUDE BAREEL​?
30 november 2020

Ook die gekke, hoge badmeesterstoel gespot in de wijk? Die maakt deel uit van “Wijkbudget” – een initiatief van Stad Gent dat budget voorziet voor burgerideeën die het samenleven in hun wijk nog aangenamer kunnen maken. Heel wat Gentenaars dienden al een voorstel in; bij de ideeën voor Sint-Amandsberg lichten we er graag twee uit:

De Mierenhoop: een rust- en ontmoetingsplek in de schaduw van het Mierenbos. Even gaan zitten bij het Mierenbos is een lastige kwestie, met al die bosmiertjes aan het werk. Oude Bareel Natuurlijk! zet zijn schouders onder een plan om een stuk weide naast het Mierenbos in te richten als ideale leesplek buitenshuis, tussenhalte op een wandeling, ontdekkingsparcours voor de kleinsten, buitenklasje af en toe… Een duimpje geven mag!

Nieuw jasje voor de kerk- en schoolzone Oude Bareel: het oudercomité en de schooldirectie, de kerk en parochiale werking en enkele Oude Bareelders slaan de handen in elkaar om de ruimte rond de kerk, de school en De Kring terug aantrekkelijk te maken. Nieuwsgierig naar hun ideeën? Wij zijn alvast fan! Krijgen ze ook jouw duim?

stoel 01.jpg
rups
MEER NATUUR IN DE OUDE BAREEL: EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING

 

RUP Groen in de Oude Bareel

 

Het stadsbestuur van Gent maakt momenteel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen. Het RUP Groen wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden.

 

Oude Bareel Natuurlijk! heeft zijn uiterste best gedaan om ook een deel van de open ruimte in de Oude Bareel in dit RUP Groen op te laten nemen. Een tijdje geleden kregen we van de bevoegde stadsdiensten goed nieuws voor de Oude Bareel: twee zones voor bos en natuur worden in dit RUP voorgesteld. Bekijk hier het voorstel voor de Oude Bareel.

 

Om dit plan grondig en precies voor te bereiden, doorloopt het een lange administratieve weg. Het zit nu in de beginfase, met een startnota en een procesnota. Om ook uw mening te kunnen horen, vindt van maandag 18 september 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 een raadpleging plaats. Op maandag 9 oktober vindt er ook een infomoment hierover plaats.

 

Hier vind je meer info over het RUP Groen, de raadpleging en het infomoment. Je kan er ook de plannen inkijken.

 

 

RUP Stedelijk Wonen in de Oude Bareel

Onlangs ging ook het nieuwe RUP Stedelijk Wonen van kracht. In dit RUP worden percelen herbestemd tot woongebied of werden oude BPA's herwerkt en gewijzigd.

Ook enkele percelen langs de Beelbroekstraat komen in dit RUP aan bod. Een bestaand BPA voor een daargelegen parkgebied werd aangepast: een deel van het gebied zou natuurgebied worden en verspreid in het gebied zouden 3 grote woonunits komen.

Oude Bareel Natuurlijk! was uiteraard zeer verheugd te vernemen dat een deel van het park een groene bestemming zou krijgen. Maar over de het verspreid bouwen in de rest van het park fronsten we toch de wenkbrauwen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep in het voorjaar van 2017, besloten we een bezwaarschrift in te dienen bij de stad. Hierin stelden we voor om alle geplande bebouwing langs de straatkant te houden (en niet verspreid zoals voorgesteld) zodat het aangesloten open karakter van het parkgebied behouden zou blijven.

Met succes. In de definitieve versie van het RUP is de achteraan gelegen woonunit weggelaten.

Lees hier ons bezwaarschrift


 

Meer info over het RUP Stedelijk Wonen in het algemeen

of over de wijzigingen in de Beelbroekstraat (ga naar pag. SA 38)

GEEN NIEUWE ZENDMAST IN DE OUDE BAREEL

Proximus heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het plaatsen van een nieuwe telecommunicatiemast op een perceel pal naast het Mierenbosje. Het zou een pyloon van 30m hoog worden met bijhorende basisstations.

Oude Bareel Natuurlijk! heeft hier heel wat bedenkingen bij.

Zo is de geplande locatie op zijn minst zeer ongelukkig. De mast zal immers tussen twee ecologisch waardevolle bospercelen komen te staan. 

Het uitzicht van de buurt zal ook aangetast worden. Bomen van circa 25m hoog zullen de visuele hinder van een 30m hoge pyloon niet verhinderen. Bovendien is er ook geen aangesloten bos waardoor de visuele hinder altijd aanwezig zal zijn. 

 

Over de noodzaak van een bijkomende zendmast in de buurt kunnen ook vragen gesteld worden. In de buurt zijn reeds enkele masten aanwezig die hiervoor eventueel gebruikt kunnen worden. De aanvrager toont nergens de noodzaak voor een nieuwe mast aan en bovendien hebben de andere operatoren blijkbaar geen nood aan capaciteitsuitbreiding.

Argumenten genoeg voor OBN! om een bezwaarschrift in te dienen. Wij willen bij deze graag de buurtbewoners oproepen om ook een bezwaarschrift in te dienen bij de stad!

Bezwaarschriften kunnen nog tot 29 september aangetekend verstuurd worden. Het adres vind je op ons voorbeeldbezwaarschrift. Je kan ze ook schriftelijk binnenbrengen in het Administratief Centrum Zuid (loket SOD, 3de verdieping, lokaal 307); elke werkdag (behalve donderdag) van 9u tot 12u30 en woensdag van 14u tot 16u.

Hier kun je ons bezwaarschrift bekijken en afdrukken.

Hier kun je zien over welk perceel het gaat

DAG VAN HET PARK 29 MEI 2016 AFGELAST

Zondag 29 mei is het Dag van het Park. Het thema dit jaar luidt: 'Het park, gelukkig dichtbij'. Vol enthousiasme gingen we aan de slag om een boeiende en toffe activiteit in elkaar te steken voor de Oude Bareel. Helaas vonden we geen park dichtbij. Jammer! Hierdoor zullen wij helaas onze activiteit voor Dag van het Park moeten annuleren. 

Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Doe mee met onze posteractie en laat iedereen weten dat jij het heel jammer vindt dat er geen park is in de Oude Bareel. Verspreid onze poster via facebook of print hem uit en hang hem aan je raam! Posters ook te verkrijgen na een mailtje naar
oudebareelnatuurlijk@gmail.com.

bottom of page