top of page

OUDE BAREEL NATUURLIJK!

WIE ZIJN WIJ? 

Oude Bareel Natuurlijk! werd in 2015 opgericht door enkele verontruste maar hoopvolle buurtbewoners. Wij ijveren voor het behoud van de overgebleven open ruimte in de wijk Oude Bareel. Daarnaast dromen we van een natuurlijke, duurzame en buurtgerichte inrichting van dit stukje groen.
 


WAAROM?

In de oude Bareel bevindt zich nog een groot aaneengesloten stuk open ruimte. Je vindt er de overgang van verschillende landschapstypen terug dat tot halfweg vorige eeuw de streek kenmerkte: bos, open kouter, bulkenlandschap met oude knotbomenrijen en drassige graslanden. De originele landschapsovergang heeft ontegensprekelijk een historische, ecologische en esthetische waarde, daarenboven zijn er enkele kasteelparken en heb je er nog een prachtig uitzicht. Er zijn heel wat ecologische, sociale en educatieve mogelijkheden.

De toekomst ziet er echter niet rooskleurig uit, het gebied is immers grotendeels ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Een bestemmingswijziging van dit gebied dringt zich dus op.

De biodiversiteit staat overal zwaar onder druk. Ook in het Gentse. Hoewel het gebied niet zo groot is komt er toch heel wat bijzondere flora en fauna voor. Onder andere beschermde rode bosmieren, buizerd, sperwer, boerenzwaluwen, eekhoorns, vleermuizen en alpenwatersalamanders vinden hier nog een onderkomen. Het gebied vormt ook een belangrijke stapsteen voor dieren en planten tussen verschillende parken en groengebieden in en rond Gent.


Je kan er wandelen, fietsen, spelen, joggen, huisdieren uitlaten, paardrijden, rusten, genieten, ademen, …. kortom ontspannen. Dit wordt steeds belangrijker in een buurt die zwaar onder druk staat door verdere uitbreiding van omliggende kmo- en woonzone's, de drukke R4, toenemend sluipverkeer, ... Het gebied leent zich uitstekend voor bosuitbreiding. Bos is een uitstekende filter voor fijn stof en andere luchtvervuilende elementen. Geen overbodige luxe in een stad die aan de top staat wat betreft luchtvervuiling.

In tijden waarin veel mensen op zichzelf gericht zijn is dit een plek waar mensen elkaar terug kunnen ontmoeten en kan het de sociale cohesie in de buurt alleen maar versterken. Kinderen (tot 99 jaar) kunnen hier nog natuur dicht bij huis induiken en ontdekken. Een groot pluspunt voor de vlakbij gelegen school en heel wat (jeugd)verenigingen. 

Ook de landbouw heeft het moeilijk in Gent. Landbouw is hier van oudsher aanwezig. Het zou fijn zijn dit zo te houden zodat we in contact blijven met de stiel die zorgt voor ons dagelijks brood. Bovendien zijn verschillende (jonge) mensen in Gent op zoek naar een lapje grond om een kleinschalig duurzaam stadslandbouwproject op te starten. Dit zou hier in de toekomst perfect mogelijk kunnen zijn. 

Het mooie open landschap zet aan tot schilderen, musiceren, dichten, fotograferen, mijmeren, bewonderen, … het haalt het creatieve uit de mens naar boven. Er heerst stilte en rust … enkel verstoord door de lach van de groene specht en het loeien van de koeien.


Om dit en nog veel meer redenen hopen we dat dit een plaats kan worden waar natuur, landbouw en buurt hand in hand kunnen gaan.

Zo zou het kunnen zijn ...
bottom of page